Partnere og støttespillereSAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE AV QUERINIOPERAEN

Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og støttespillere for uvurderlige bidrag, uten dere er det ikke mulig å gjennomføre Querinidagene.
Vi er stolte av å presentere våre samarbeidspartnere og støttespillere:

S A M A R B E I D S P A R T N E R E :

 

Greger-logoNyGlea_tradisjon_logo2

Rst-Sjmat2

Lilleglea_vekt2

 

Arne-Johansen-AS2logo

 

O F F E N T L I G E   S A M A R B E I D S P A R T N E R E :

NordFK_L

FFUK_L

rost-kommune-logo_L

fritt-ord-logo-svart-liggende

 

Ø v r i g e   s t ø t t e s p i l l e r e :

QueriniPub

RostBryggehotell_L

Creator_L     kulturhuset-as-1     Utroest

A

wideroe-logo

Cirka-teater_logo

 

 

Vi inviterer næringslivet til å være med på vår operafest vest i havet gjennom ulike samarbeidsavtaler. Sponsorpyramiden gir mulighet til å gå inn på det nivået som samsvarer best med bedriftens formål med samarbeidet.

Vi har rom for flere samarbeidspartnere og ber interesserte ta kontakt med oss. Økonomiske rammer og gjensidige ytelser kan tilpasses bedriftens formål. Til grunn for ethvert samarbeid ligger ønsket om å skape merverdi både for våre samarbeidspartnere og for Querinioperaen på Røst. Kontakt oss på querinioperaen@gmail.com

Beste hilsen,
Hildegunn Pettersen
Operasjefen vest i havet