Info RøstVelkommen til Røst og Querinioperaen!

100 km fra fastlandet og 25 km fra nærmeste nabo i Lofoten ligger øyriket Røst!
Med ca 600 innbyggere og snaue 11 kvadratkilometer land er Røst kommune en av landets aller minste. Regner man imidlertid med europas største sjøfuglforekomst som hovedsakelig består av lundefugl, finns det godt over 1 million røstværinger. Høyeste punkt på øya måler 11 meter.

Den viktigste næringsvei er fiske og havområdene rundt Røst er et tyngdepunkt for det årlige skreifisket i Lofoten og for eksport av tørrfisk. Det har vært produsert tørrfisk på Røst i mer enn 3000 år og i dag eksporteres tørrfisk fra Røst for omlag 400 000 kroner per innbygger årlig. Det som gir Røst denne posisjonen er et perfekt mikroklima med passelige temperaturer gjennom vinter og vår; snø, regn, sol og vind som gjør stedet ideelt og i en særstilling for tørrfiskproduksjon.
Vinteren er høysesong på Røst. Omlag 350 båter, fra Finnmark i Nord til Lindesnes i Sør, fyller opp havna. Det utgjør mer enn en fordobling av folketallet i vintersesongen.
Det koker på havet, det koker på fiskebrukene og det koker i festlokalene. Når skreien og fremmedfiskerne forlater Røst i april/mai, kommer trekkfuglene tilbake. Og i deres kjølevann kommer sommeren og de fleste turistene.
Røst har et ekstremt kystklima. Middeltemperaturen i januar er +3 C, i juli +11 C. Det kan blåse friskt, men mangelen på fjell gjør også at de store kastevindene uteblir. Knapt noe sted i Norge møtes så mye himmel og hav som Røst og mang en kunstner har latt seg inspirere av det spesielle lyset her.

Velkommen til Røst!