Per Kvibergs gate 14 A
0478 Oslo
Norway

Faktura adresse:
Querini AS
Gravveien 2B
8064 Røst
Norway
Orgnr. 979795343

Ta gjerne kontakt...

Om Querini AS

Aksjeselskapet Querini AS ble opprettet i 1998. Selskapet består av aksjonærer fra Røst og har som formål å fremme kultur og idrett til nytte og glede for folket på øya.
I tillegg til å stå som eiere og å drive Querinioperaen, har selskapet vært involvert i opprettelsen av Querinihallen, en allaktivitetshall på Røst.
Querinihallen blir idag aktivt brukt til større og mindre kultur- og idrettsarrangementer.

Styret i Querini AS

Operaen eies og drives av Querini AS
Styret består av:
Styreleder: Olaf Pedersen d.y.
Nestleder: Gunn Hansen
Styremedlem: Tore Ivar Johansen
Styremedlem: Jon Bjarne Holm
Styremedlem: Hildegunn Pettersen